Medisch onderzoek

Medisch onderzoek

(Preventief) Medisch Onderzoek (PMO) bij werknemers geeft inzicht of en zo ja, in welke mate, de arbeidsomstandigheden invloed hebben op de ontwikkeling van de gezondheid van werknemers. Het onderzoek is er met name op gericht om vroege symptomen van gezondheidsklachten op te sporen. Dit met als doel ze te helpen voorkomen door middel van:

  • (al dan niet individu gerichte) werkplekaanpassingen,
  • op het individu gerichte interventies en/of
  • andere gezondheidsadviezen.

Gericht preventief medisch onderzoek inzake machineveiligheid is niet voorhanden.
 

Print dit artikel