Fysieke belasting | Wetgeving

Algemene informatie arbowetgeving

Opbouw arbowetgeving De arbowetgeving kent een gelaagde opbouw: de Arbeidsomstandighedenwet het Arbeidsomstandighedenbesluit de Arbe.. Lees meer

Ontbreken grenswaarden

Er zijn in de Arbowet geen algemene grenswaarden benoemd ten aanzien van tillen en kracht zetten. In het Arbobesluit hoofdstuk 5, afdeling 1 staan, c.. Lees meer

Voorkomen schadelijke invloeden

De Arbowet bevat geen doelvoorschriften met betrekking tot fysieke belasting. Deze paragraaf beschrijft daarom de algemene verplichtingen van werkgeve.. Lees meer

Werkplek aanpassen aan medewerker

In artikel 3 lid c staat de plicht voor de werkgever dat hij rekening houdt met de collectieve en persoonlijke eigenschappen van de werknemer bij het .. Lees meer