Beknopte informatie vast opgestelde hijskranen

Hijsen met vast opgestelde kranen

Effect Hijsen
Er gebeuren jaarlijks veel (bijna) ongevallen die in verband staan met het hijsen van voorwerpen en materialen. Het grootste deel van deze ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Veilig hijsen meer dan het gebruik van veilige hijswerktuigen en goed hijsgereedschap.

Jaarlijks zijn er 5 tot 7 dodelijke ongevallen ten gevolge van het gebruik van transporttoestellen niet zijnde voertuigen (Bron CBS: 2007)

Het grootste risico is dat de last uit de kraan valt, omdat deze niet op de juiste manier is aangeslagen. Ook lasten die een verschoven zwaartepunt hebben, kunnen leiden tot het (onverwachts) raken van personen, omdat de last bij het hijsen onverwachte bewegingen maakt. Ook het raken van machines en leidingen is een risico. Doordat er bij het verplaatsen van de last niet vooraf goed wordt gekeken of de weg die afgelegd moet worden vrij is, bestaat de kans, dat iets geraakt wordt, met bijvoorbeeld lekkages of omvallende voorwerpen tot gevolg.

Maatregelen Hijsen
Om het risico van hijsen te minimaliseren is het verstandig om alleen mensen, die opgeleid zijn in aanslaan van lasten, dit te laten doen. Een andere belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen hijsen is het gebruik van veilige hijswerktuigen, goed hijsgereedschap en een goede voorbereiding. Onderdelen van een goede voorbereiding zijn:

  • Vooraf inspecteren van het hijstraject;
  • Inspectie van de hijsmiddelen en
  • Afstemming tussen betrokken werknemers.
     

Print dit artikel