De zorgplicht

Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 1, paragraaf 2 gaat in op de zorgplicht van de werkgever en de nadere verplichtingen met betrekking tot de RI&E en de verplichtingen om het gevaar van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te reduceren. Het komt er kortweg op neer dat de werkgever verplicht is om de aard, mate en duur van de blootstelling te bepalen conform geschikte, geharmoniseerde methoden en vervolgens maatregelen moet treffen om die blootstelling zo veel mogelijk te reduceren.

Artikel 4.1.c geeft een aantal mogelijkheden om die blootstelling te reduceren. De werkgever is verplicht deze maatregelen te nemen. Die maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de stand van de wetenschap en de techniek.

Print dit artikel