Arbocatalogus Schilderen

OnderhoudNL heeft voor de bedrijfstak schilderen een arbocatalogus opgesteld. In deze arbocatalogus kunt u oplossingen vinden voor de belangrijkste arbo risico’s in uw bedrijf. Oplossingen zijn te vinden voor de belangrijkste (prioritaire) risico’s binnen uw branche.

Hoe vindt u de oplossingen
Voor uw branche is een processchema opgesteld. Hierin staan de voor uw branche karakteristieke processtappen. Per processtap wordt aangegeven welke risico’s van belang zijn. Voor elk risico dat bij een bepaalde processtap van belang is, treft u oplossingen aan als u het betreffende risico in die processtap aanklikt.
 

Brancheafspraken
Naast oplossingen treft u in de arbocatalogus ook brancheafspraken aan. Hierin zijn afspraken vastgelegd die binnen de branche gemaakt zijn rond bijvoorbeeld het geven van voorlichting en het aanbieden aan werknemers van periodiek onderzoek. 

schilderen processchema


Hulp nodig?