Beschermingsmiddelen: Periodieke controle

Oplossingen | Onveiligheid | Arbeidsmiddelen

Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap. Vraag om vervanging als bijvoorbeeld de beveiligingen niet goed functioneren of de kabels of leidingen beschadigd zijn.