Beschermingsmiddelen: Defecte apparatuur

Oplossingen | Onveiligheid | Verbranding

Gebruik geen defecte of beschadigde machines en apparatuur.