Beschermingsmiddelen: Defecte apparatuur

Oplossingen | Onveiligheid | Elektrocutie

Gebruik geen defecte of beschadigde machines en apparatuur.