Beschermingsmiddelen: Afscherming- en veiligheidsvoorzieningen

Oplossingen | Onveiligheid | Stoten, snijden, klemmen, knellen

Laat de afscherming- en veiligheidsvoorzieningen van machines intact; gebruik deze volgens de voorschriften.