Technische Maatregelen: Veiligheidsinstructie

Oplossingen | Onveiligheid | Geraakt worden door voorwerp (vallend, rondvliegend, wegschieten

Zorg voor een goede veiligheidsinstructie; zie toe op het naleven van de voorschriften.