Beschermingsmiddelen: Stofafzuiging handgereedschap

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Gebruik de stofafzuiging die op het handgereedschap zit. Gebruik een papieren stofzak.