Beschermingsmiddelen: Stofzuiger

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Ruim het stof regelmatig op. Gebruik daarbij een stofzuiger en geen veger.