Beschermingsmiddelen: Scherp gereedschap

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Gebruik scherp gereedschap; dit veroorzaakt minder stof.