Technische Maatregelen: Beperk aantal bewerkingen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Beperk het aantal bewerkingen op de bouwplaats door nauwkeurig tekeningen/maatvoering in de fabriek; dit kan de hoeveelheid stof beperken.