Technische Maatregelen: Isoleer stoffige werkzaamheden

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Laat stoffige werkzaamheden in een aparte ruimte met afzuiging/ventilatie uitvoeren.