Bron Maatregelen: Beperk blootstelling houtstof

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Beperk de blootstelling aan houtstof tot 2 mg/m³ of minder door stofafzuiging en/of omkasting.