Beschermingsmiddelen: Gehoorbescherming

Oplossingen | Lawaai | Lawaai

Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A).