Beschermingsmiddelen: Schone kleding en gereedschap

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Zorg dat gereedschap en kleding niet met één van de componenten verontreinigd raken. Vervang handschoenen en kleding direct als ze verontreinigd zijn.