Beschermingsmiddelen: Beperk gebruik meercomponenten producten

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Wees extra voorzichtig met meercomponenten producten. Deze kunnen overgevoeligheid veroorzaken.