Technische Maatregelen: Beschermingsmiddelen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Zorg ervoor dat de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen aanwezig zijn; bij de blootstelling aan stof een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel.