Beschermingsmiddelen: Werkkleding kantine

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Draag in de kantine werkkleding, koksmuts of voorgeschreven hoofdbedekking en veiligheidsschoenen.