Beschermingsmiddelen: Contact vermijden

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Huidcontact met de schoonmaak- en oplosmiddelen vermijden.