Technische Maatregelen: Voorlichting en instructies

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Verstrek voorlichting / instructie over het werken met schoonmaak- en reinigingsmiddelen en over huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging.