Toezicht gebruik hulpmiddelen

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Gedrag

De werkgever ziet er op toe dat werknemers gebruik maken van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen. Dit toezicht is een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.