Uitlaatgassen heftrucks komen in inpandige ruimte niet vrij

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Grenswaarden

Gebruik dieselhetrucks niet inpandig, omdat werknemers anders bloot staan aan dieselmotoremissies (DME). DME is carcinogeen (kankerverwekkend).