Restricties op gebruik carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Grenswaarden

Ingekochte stoffen moeten voldoen aan nationale en Europese regelgeving. Stoffen die op de REACH autorisatielijst staan, mogen alleen worden ingekocht als aan de vereisten, zoals vermeld in Annex XIV, is voldaan.Klik daarvoor hier.