Schatten blootstelling met behulp van modellen

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Beoordelingsmethodiek

Voor een aantal stoffen zijn blootstellingsmodellen voorhanden die gebruikt kunnen worden om een inschatting te maken van de blootstelling. Metingen zijn dan vaak niet noodzakelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deze link .