Beoordeling nieuwe werkplek

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Organisatorisch

Beoordeel bij (her)ontwerp van werkplekken vooraf de blootstelling van medewerkers. Pas het ontwerp aan indien de blootstelling een gezondheidsrisico met zich meebrengt.