Veiligheidsinformatiebladen zijn aanwezig

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Organisatorisch

Voor elke (gevaarlijke) stof die in uw bedrijf aanwezig is, is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Het veiligheidsinformatieblad bevat uitgebreide informatie over de gevaren van de stof en de te nemen maatregelen.