Vrijkomende gevaarlijke stoffen als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Organisatorisch

Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines, installaties en gereedschappen vooraf eisen aan de maximale hoeveelheid vrijkomende stof(fen) bij de bediening van de machine / gereedschap.