Opleiding bij werken met gevaarlijke chemische stoffen (waar onder peroxiden)

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Gedrag

Medewerkers die werken met potentieel; gevaarlijke stoffen (w.o. peroxiden) zijn daarvoor opgeleid. Voor meer info klik hier voor VASt (Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen)