Reikafstand beperken

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Grenswaarden

De reikafstand is zodanig dat de medewerker zijn bovenarmen tijdens de gehele cyclus vrijwel voortdurend langs zijn lichaam kan houden.