Inschakelen bewegingsadviseur

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Organisatorisch

Een bewegingsadviseur (bv ergotherapeut of ergonoom) kijkt samen met de medewerker wat eventuele knelpunten zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Een bewegingsadviseur kan medewerkers bijvoorbeeld leren handelingen anders uit te voeren of leren om te gaan met hulpmiddelen.