Fysieke belasting als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Organisatorisch

Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan de ergonomie van de betreffende machine / gereedschap. Doel van deze eisen is dat grenswaarden voor fysieke belasting niet overschreden worden zodra een nieuwe machine in gebruik wordt genomen.