Onderzoek van vervangingsmogelijkheden CMR stoffen en VOS

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Organisatorisch

Vervangen CMR-stoffen en VOS door minder risicovolle stoffen: Het vervangen van Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen is verplicht indien dat technisch mogelijk is. Hetzelfde geldt voor Vluchtige Organische Koolwaterstoffen. Vervanging kan het risico elimineren. Uit onderzoek blijkt vervanging van CMR stoffen en VOS binnen de flexografische drukindustrie veelal niet mogelijk. Bedrijven zijn altijd verplicht er voor te zorgen dat blootstellingsgrenswaarden niet overschreden worden. Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen zijn kankerverwekkende stoffen en stoffen die schade kunnen veroorzaken aan een ongeboren kind.