Beschermingsmiddelen: Stofafzuiging handgereedschap

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Gebruik de stofafzuiging die op het handgereedschap zit. Gebruik een papieren stofzak.