Beschermingsmiddelen: Scherp gereedschap

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Gebruik scherp gereedschap; dit veroorzaakt minder stof.