Beschermingsmiddelen: Ventilatie

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Gebruik ventilatie en stofafzuiging.