Beschermingsmiddelen: Ventilatie

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Gebruik ventilatie en stofafzuiging.