Technische Maatregelen: Stofzuigers

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Zorg voor voldoende industriestofzuigers op de werkplekken (vonkvrij).