Technische Maatregelen: Isoleer stoffige werkzaamheden

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Laat stoffige werkzaamheden in een aparte ruimte met afzuiging/ventilatie uitvoeren.