Bron Maatregelen: Asbest sanering

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

 Laat voorafgaand aan het werk eventueel aanwezig asbest door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen.