Bron Maatregelen: Inventariseer gevaarlijke stoffen

Schilderen | Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Inventariseer voor aanvang van het werk welke toxische stoffen vrij kunnen komen. Stem de maatregelen hierop af.