Technische Maatregelen: Bespreek problemen

Schilderen | Directeur | Werkdruk | Geestelijk inspannend werk

Zorg ervoor dat tijdens stafvergaderingen en werkoverleg problemen bespreekbaar zijn.