Bron Maatregelen: Taakverdeling

Schilderen | Directeur | Werkdruk | Tijdsdruk

 Delegeer taken aan het leidinggevend- en stafpersoneel.