Bron Maatregelen: Taakverdeling

Schilderen | Directeur | Werkdruk | Te veel werk

 Delegeer taken aan het leidinggevend- en stafpersoneel.