Inventarisatie en evaluatie

Achtergrondinfo | Gevaarlijke stoffen | uitgebreid

RI&E
De eerste stap in het beheersen van het risico van gevaarlijke stoffen is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) specifiek op gevaarlijke stoffen. Deze RI&E dient in de eerste plaats aan te geven of er in een bedrijf of instelling gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. In de RI&E moet aangegeven worden:

In het algemeen leveren een observatieronde en het stellen van vragen aan werkgever en werknemers, voldoende informatie op om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Bij het inventariseren van gevaarlijke stoffen gaat het om:

Beoordeling en evalueren blootstelling
Indien werknemers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, dan is de werkgever verplicht de blootstelling te (doen) beoordelen:

Voor meer informatie over het meten van blootstelling: klik dan hier en kijk in het hoofdstuk 3.3 Blootstellingsmeting