Hijsen met vast opgestelde kranen

Machinerichtlijn
Alle hijs- en hefmiddelen vallen binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn (zie paragraaf 4.6). Voor hijs- en hefmiddelen die na 1 januari 1995 in gebruik zijn genomen, geldt de verplichting dat deze moeten voldoen aan de machinerichtlijn. Praktisch gezien betekent dit dat deze hijs- en hefmiddelen voorzien moeten zijn van:

  • CE-markering;
  • verklaring van overeenstemming (fabrikantenverklaring) en
  • gebruiksaanwijzing inclusief instructies voor onderhoud, de inspectiekeuringen en afkeurmaatstaven.

Vereiste vermeldingen
Op hijs- en hefgereedschap moet vermeld zijn:

  • identificatie fabrikant;
  • identificatie materiaal;
  • identificatie werklast en
  • CE-markering

Aanwezige documenten
Voor hijs- en hefmiddelen gefabriceerd voor 1 januari 1995 is de CE markering niet verplicht. Zij moeten wel voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen en hoofdstuk 7 van het Arbobesluit. Daarnaast moeten gebruiksaanwijzing, keuringsrapporten en onderhoudsregistratie aanwezig zijn.

Instructie
Medewerkers die werken met hijs- en hefmiddelen moeten voldoende geïnstrueerd zijn. De instructie dient zodanig plaats te vinden dat het hijs- of hefmiddel veilig gebruikt wordt.

Periodieke controles
De eigenaar van de hijs- en hefmiddelen moet er voor zorgen dat tijdens het gebruik periodiek gecontroleerd, geïnspecteerd en gekeurd wordt.

 

Print dit artikel