Voorkomen schadelijke invloeden

De Arbowet bevat geen doelvoorschriften met betrekking tot fysieke belasting. Deze paragraaf beschrijft daarom de algemene verplichtingen van werkgevers.

De Arbowet stelt eisen met betrekking tot de arbeid, werkplekken en handelingen tijdens het werk. De eisen dienen om werknemers te beschermen tegen schadelijke invloeden die (tijdens) de arbeid inwerken op de gezondheid.

In artikel 3 is de plicht opgenomen dat werkgevers zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij de werkgever let op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening.

Print dit artikel