Medisch Onderzoek

Medisch onderzoek

(Preventief) Medisch Onderzoek (PMO) bij werknemers geeft inzicht of en zo ja, in welke mate, de arbeidsomstandigheden invloed hebben op de ontwikkeling van de gezondheid van werknemers. Het onderzoek is er met name op gericht om vroege symptomen van gezondheidsklachten op te sporen. Dit met als doel ze te helpen voorkomen door middel van:

 • (al dan niet individu gerichte) werkplekaanpassingen,
 • op het individu gerichte interventies en/of
 • andere gezondheidsadviezen.

Indien dit onderzoek periodiek bij alle werknemers plaatsvindt, kan de bedrijfsarts de organisatie ook op groepsniveau een beeld geven van de gezondheid van groepen werknemers en de ontwikkeling daarin.

Het risico op het krijgen van klachten aan het botspierstelsel neemt toe naar mate, de leeftijd stijgt en/of ongetraindheid. De frequentie van preventief onderzoek zou daarom toe moeten nemen met het toenemen van de leeftijd.
Vormen van onderzoek

Er kunnen twee typen onderzoek worden gedaan:

 • Anamnese:
  • Vaststellen of er sprake is van klachten van spieren en of het steunweefsel.
  • Vaststellen of er in het verleden sprake is geweest van klachten van spieren en of het steunweefsel. 
 • Lichamelijk onderzoek:
  • Het observeren van de lichaamshouding, de spiercontouren, de skeletopbouw. Een slecht ontwikkeld spierstelsel of een skelet dat gedeformeerd is, is een slechte basis voor het verrichten van tilwerk of krachtzetten.
  • Een slechte balans tussen rug en buikspieren verhoogt het risico op het krijgen van spierblessures van de rug.
  • Een slecht getraind spierstelsel is een slechte basis voor deze belasting. Tillen en krachtzetten is te vergelijken met een stuk topsport, topsport wordt ook niet ongetraind verricht.

Op basis van deze anamnese kan al dan niet besloten worden een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Hiermee kan worden vastgesteld of:

 • er sprake is van een omkeerbare, dus beïnvloedbare klacht of
 • van een onomkeerbaar proces, wat leidt uiteindelijk tot uitval en mogelijk tot arbeidsongeschiktheid.

Belang van anamnese
Door een anamnese uit te voeren kan:

 • een populatie at risk in kaart gebracht worden;
 • door middel van individuele advisering gestimuleerd worden te werken aan een betere lichaamsconditie
 • tijdig geadviseerd worden om te gaan zoeken naar andere werkzaamheden, om latere en vooral langdurige uitval en vooral arbeidsongeschiktheid te vermijden.

Print dit artikel